พูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น

โพสต์10 ม.ค. 2561 20:25โดยนางสาวอุมาพร ปกครอง
นางสาวสุธีรา  โสภิตะชา   ครูญี่ปุ่นบรรจุใหม่   มีความสามารถฝึกนักเรียนพูดเพื่ออาชีพ  ได้เหรียญทอง   ลำดับที่  8  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  น่าชื่นชมมากๆ ค่ะ  เพื่อเวลาในการซ้อมไม่นานแต่สามารถประสบความสำเร็จ นับว่าน่าชื่นชมมากๆ ค่ะ
Comments