Multi Skill ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โพสต์10 ม.ค. 2561 20:12โดยนางสาวอุมาพร ปกครอง
Multi Skill ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้เหรียญทองแดง   น่าชื่นชมน้อง Acky  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12 ที่สามารถเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560  กับรุ่นพี่ ม.3  จากโรงเรียนอื่นๆ ในปีต่อไปน้องจะได้พัฒนาความสามารถขึ้นไปอีก เชื่อแน่ว่า  น้องสามารถพัฒนาได้ดีกว่าเดิม  ขอเป็นกำลังใจให้น้อง Acky นะคะ
Comments