ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเข้าค่ายห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2560

โพสต์10 ม.ค. 2561 23:09โดยนางสาวอุมาพร ปกครอง


พูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น

โพสต์10 ม.ค. 2561 20:25โดยนางสาวอุมาพร ปกครอง

นางสาวสุธีรา  โสภิตะชา   ครูญี่ปุ่นบรรจุใหม่   มีความสามารถฝึกนักเรียนพูดเพื่ออาชีพ  ได้เหรียญทอง   ลำดับที่  8  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  น่าชื่นชมมากๆ ค่ะ  เพื่อเวลาในการซ้อมไม่นานแต่สามารถประสบความสำเร็จ นับว่าน่าชื่นชมมากๆ ค่ะ

Multi Skill ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โพสต์10 ม.ค. 2561 20:12โดยนางสาวอุมาพร ปกครอง

Multi Skill ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้เหรียญทองแดง   น่าชื่นชมน้อง Acky  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12 ที่สามารถเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560  กับรุ่นพี่ ม.3  จากโรงเรียนอื่นๆ ในปีต่อไปน้องจะได้พัฒนาความสามารถขึ้นไปอีก เชื่อแน่ว่า  น้องสามารถพัฒนาได้ดีกว่าเดิม  ขอเป็นกำลังใจให้น้อง Acky นะคะ

ละครสั้น (Skit) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โพสต์10 ม.ค. 2561 20:04โดยนางสาวอุมาพร ปกครอง


ละครสั้นภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เหรียญทอง  ลำดับที่ 8  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  แม้นจะไม่ได้เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่เราก็ภูมิใจในความสามารถในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

กิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Tlling) ม.1-3

โพสต์7 ม.ค. 2561 01:36โดยนางสาวอุมาพร ปกครอง


1-6 of 6